Historiek van Judoschool MerelbekeOver de Voorzitter

Toen in 1948 het judo overwaaide vanuit Japan naar België, werd de oprichter en huidige voorzitter van Judoschool Merelbeke, Antoine De Maerteleire , onmiddellijk aangetrokken door de sport en besloot zich in 1951 aan te sluiten bij JC Gent (nu Gent-Drongen). Hij werd er onder andere getraind door de erg gerespecteerde meesters Tokio Hirano en Ichiro Abe, en volgde internationale stages samen met toenmalige Olympische en wereldkampioenen. Bij JC Gent kende hij ettelijke jaren van succes, zowel individueel als per ploeg: hij nam verscheidene malen deel aan het Belgisch kampioenschap en was een vaste waarde in de provinciale en nationale ploeg (van 1960 tot 1963).

Het Ontstaan

In 1970 viel de ploeg van JC Gent uiteen en Antoine dacht eraan om, samen met zijn vrouw Liliane en zijn broer Gilbert, een eigen club te stichten. Na de nodige administratieve rompslomp kregen Antoine, samen met enkele volgelingen van JC Gent en een 15-tal nieuwe leden een kwart van de sporthal van Merelbeke ter beschikking: Judoschool Merelbeke was geboren. We schrijven januari '71. Al gauw groeide de club uit haar grondvesten: scholen kwamen tijdens de les L.O. les volgen en meer leden schreven zich in. Hierdoor had de judoschool een grote nood aan een eigen lokaal.

De groei

In 1980 kreeg de club de "Selecta-hallen" toegewezen; dit gebouw werd na veel werk, tijd en geld, zowel van prive personen als van de gemeente, in gebruik genomen door de judoschool tot in 1990 het gemeentebestuur besloot dat de ruimte voor andere doeleinden moest dienen.

Sindsdien kon de judoschool haar intrek nemen in de voormalige TUCO gebouwen aan de Plataan in Merelbeke. Het gebouw was er nog slechter aan toe dan de Selecta-hallen bij de toewijzing, bewijze de vele werkuren en kosten die aan de eigenlijke in gebruik name vooraf gingen. Door de jaren heen is dit lokaal uitgegroeid tot een accomodatie waar de meeste judoclubs slechts van kunnen dromen (twee permanente wedstrijdmatten en een "oefenhoekje", eigen bar, uitschuifbare tribune, jongens- en meisjeskleedkamer met afzonderlijke douches, veel parkeerruimte).

De drijvende krachten door de jaren heen waren nog steeds Antoine en Liliane, sterk bijgestaan door een aantal bereidwillige vrijwilligers, idealisten zeg maar. Oa. Herman Morbée, Marc Platteeuw, zoon Dirk De Maerteleire, Christophe Inghelbrecht, Pascal Paul Van Laecken en wijlen Norbert Caspers die tot zijn onverwacht overlijden steeds deel uitmaakte van het bestuur. Het ledenaantal steeg met de jaren. JSM haalde in de eerste helft van de jaren 2000 een 180-190 tal vergunningen.


Bestuur midden jaren 2000. Van links naar rechts:
Christophe, Dirk, Liliane, Antoine en Pascal.

De Huidige Club

Eind 2008 werd de judoschool getroffen door een zwaar verlies. Liliane, onze secretaris en alma mater van de judoschool overleed plots en onverwacht. De judoschool beleefde een van haar zwaarste seizoenen. Maar het judo in Merelbeke moest en zou verdergaan, Liliane zou het zeker niet anders gewild hebben.

Het bestuur werd versterkt met nieuwe krachten en frisse ideeën in de vorm van Jean-Pierre D’Herckers en Luc Braeckman.

Anno 2012 kunnen we zeggen dat de club uitgegroeid is tot één van de grootste clubs van het land met ongeveer 230 leden. In haar rangen verschillende Belgische kampioenen tot zelfs habitués op Europese podia.

Judoschool Merelbeke heeft altijd hetzelfde doel nagestreefd: judo aanleren voor jong en oud, voor recreatieve judoka's en competitiejudoka's. De familiale sfeer overheerst, maar er wordt nog steeds in de eerste plaats hard getraind, elk aan zijn eigen tempo welteverstaan. Naast de vele deelnames aan wedstrijden (zowel individueel als in ploeg) wordt er dus ook aandacht besteed aan het recreatieve: we denken hierbij niet alleen aan ons jaarlijks sinterklaasfeest, amusante kwis, legendarische dropping en barbecue, maar ook aan onze wekelijkse babbel aan de bar.